กระดาษปอนด์, กระดาษ

Products (กระดาษ)

รับซื้อเศษกระดาษ ที่ บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด
 1. กระดาษกล่องน้ำตาล
 2. กระดาษเล่ม
 3. กระดาษปอนด์ขาว (ปอนด์, อาร์ทมัน, อาร์ทขาว)
 4. กระดาษปอนด์สี(หน้ามัน,ด้าน)
 5. กระดาษปอนด์สมุด
 6. กระดาษคอมพิวเตอร์
 7. กระดาษขาวดำ,กระดาษออฟฟิต
 8. กระดาษหนังสือพิมพิ์
 9. กระดาษกล่องสี
 10. กระดาษปรุ๊บขาว
 11. กระดาษคลาฟท์SG
 12. กระดาษเคลือบ( เคลือบหน้าเดี่ยว,เคลือบสองหน้า)
 13. กล่องปะ
 14. กระดาษทิชชู
 15. เศษกระดาษและสมุดโทรศัพท์
 16. กระดาษแกน( แกนน้ำตาล,แกนสี)

Product detail

 • กระดาษคราฟท์ (KRAFT PAPER) หรือกระดาษเหนียว หมายถึง กระดาษที่ผลิตจากเยื่อซัลเฟตหรือเยื่อคราฟท์ล้วน ๆ หรือต้องมีเยื่อคราฟท์อย่างน้อยร้อยละ 80 กระดาษคราฟท์ที่ใช้งานทั่วไปมีทั้งประเภทไม่ฟอกสี ( กระดาษสีน้ำตาล ) สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูง และกระดาษคราฟท์ฟอกสีเพื่อความสวยงาม หรือเพื่อผลิตเป็นกระดาษสีสันต่าง ๆ นิยมใช้กระดาษ - เหนียวทำถุงเพื่อการขนส่ง และห่อผลิตภัณฑ์ทั่วไป
 • รับซื้อเศษกระดาษ ที่ บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด
 • กระดาษปอนด์ (FINE PAPER) หมายถึง กระดาษที่ทำจากเยื่อเคมีฟอกขาว หรือทำจากเยื่ออื่นใดที่มีคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษเท่าเทียมกัน
 • กระดาษปอนด์สำหรับพิมพ์ (PRINTING PAPER) หมายถึง กระดาษปอนด์ทีทำขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการพิมพ์ระบบออฟเซ็ต
 • รับซื้อเศษกระดาษ ที่ บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด
 • กระดาษปอนด์สำหรับเขียน (WRITING PAPER) หมายถึง กระดาษปอนด์ที่ทำขึ้นเพื่อใช้เขียนด้วยน้ำหมึกแล้วไม่ซึม
 • กระดาษปอนด์สำหรับอัดสำเนา (DUPLICATING PAPER) หมายถึง กระดาษปอนด์ที่ทำขึ้นเพื่อใช้อัดสำเนา
 • กระดาษปอนด์สำหรับพิมพ์และ เขียน (PRINTING AND WRITING PAPER) หมายถึง กระดาษปอนด์สำหรับพิมพ์ และกระดาษปอนด์สำหรับเขียน

ตึก รับซื้อเศษกระดาษ
เกี่ยวกับเรา

บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 โดย คุณซุ่งเซี๊ยะ แซ่ตั้ง และคุณซึ้วจึง แซ่แต้ ได้มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นว่า... อ่านเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ รับซื้อเศษกระดาษ
บริการ

Slogan ของ บริษัท คือ “บริการมีระดับ ราคายุติธรรม” เราเป็นบริษัทที่เล็งเห็น “ด้านบริการ” คือหัวใจหลักสำคัญ... อ่านเพิ่มเติม
บริการ รับซื้อเศษกระดาษ
ติดต่อเรา

มีข้อสงสัย หรือ ติดต่อสอบถาม บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด โทร. 02-415-9917 หรือ ไปหน้า ติดต่อสอบถาม... ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ รับซื้อเศษกระดาษ