รับซื้อเศษกระดาษ, รับซื้อกระดาษ, รับซื้อเศษเหล็ก

บริษัทในเครือ
บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด


บริษัท สยามกิออส จำกัด


บริษัท อีซี่ออลชัวร์ จำกัด


บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด สาขาธุรกิจ รับซื้อกระดาษกระดาษรีไซเคิล (waste paper recycling)
โทร. 02-415-9917, 02-415-4683, 02-415-5386 แฟกซ์ 02-897-5700
http://www.kslpapers.com