สมัครงาน รับซื้อเศษกระดาษ, รับซื้อกระดาษ

สมัครงาน

ตำแหน่งเสมียนประจำสำนักงาน
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศหญิง
• มีซื่อสัตย์สุจริต ละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Windows, MS Office พิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
• อัธยาศัยดี มีความกระตือรือร้น และใฝ่รู้ในการทำงาน
• หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งพนักงานส่งเอกสาร
คุณสมบัติ
• เพศชาย
• มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
• สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และมียานพาหนะเป็นคนตนเอง
• มีผู้ค้ำประกันการทำงานในวงเงิน 30,000 บาท

ตำแหน่งพนักงานขับรถ
คุณสมบัติ
• เพศชาย
• สามารถขับรถกระบะและรถบรรทุกได้
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ/หรือใบขับขี่ขนส่ง
• สามารถทำงานล่วงเวลาและนอกสถานที่ได้
• อาศัยอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน หรือสามารถย้ายมาพักในสถานที่ทำงานได้
ตึก รับซื้อเศษกระดาษ
เกี่ยวกับเรา

บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 โดย คุณซุ่งเซี๊ยะ แซ่ตั้ง และคุณซึ้วจึง แซ่แต้ ได้มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นว่า... อ่านเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ รับซื้อเศษกระดาษ
บริการ

Slogan ของ บริษัท คือ “บริการมีระดับ ราคายุติธรรม” เราเป็นบริษัทที่เล็งเห็น “ด้านบริการ” คือหัวใจหลักสำคัญ... อ่านเพิ่มเติม
บริการ รับซื้อเศษกระดาษ
ติดต่อเรา

มีข้อสงสัย หรือ ติดต่อสอบถาม บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด โทร. 02-415-9917 หรือ ไปหน้า ติดต่อสอบถาม... ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ รับซื้อเศษกระดาษ