รับซื้อเศษกระดาษ, รับซื้อกระดาษ, รับซื้อเศษเหล็ก

Kuang Seng Lee Co.,Ltd

บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด เป็นบริษัทรับซื้อกระดาษซึ่งเป็นตัวแทนให้กับโรงงานรีไซเคิล หลายๆแห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือ ตั้งกิจจำเริญกรุ๊ป เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยบริหารงานยาวนานมาถึงปัจจุบัน ทางบริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจรับซื้อกระดาษรีไซเคิลและ เศษเหล็ก กวงเซ่งหลีเป็นบริษัทแรกๆที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาผสมผสานกับการบริหารงานแบบดังเดิม โดยสิ่งนี้ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นการบริหารงาน และ ด้านการบริการลูกค้า และกวงเซ่งหลียังเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เนื่องด้วยกวงเซ่งหลีต้องการก้าวเดินและเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้า ซึ่งสามารถยืนยันความสำเร็จของนโยบายดังกลาวได้จากลูกค้าต่างๆที่ติดต่อกันมานับตั้งแต่บริษัทเปิดต้นๆ
บริษัทในเครือ
• บริษัท สยามกิออส จำกัด http://www.kiosksiam.com
สาขาธุรกิจ ตู้จอสัมผัส รับออกแบบตู้ รับทำตู้ประชาสัมพันธ์ ตู้เก็บตัง ตู้อิเล็กโทนิค
• บริษัท อีซี่ออลชัวร์ จำกัด http://www.easyallsure.com
สาขาธุรกิจ ประกันภัย รับทำประกันภัยทุกประเภท ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
ตึก รับซื้อเศษกระดาษ
เกี่ยวกับเรา

บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 โดย คุณซุ่งเซี๊ยะ แซ่ตั้ง และคุณซึ้วจึง แซ่แต้ ได้มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นว่า... อ่านเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ รับซื้อเศษกระดาษ
บริการ

Slogan ของ บริษัท คือ “บริการมีระดับ ราคายุติธรรม” เราเป็นบริษัทที่เล็งเห็น “ด้านบริการ” คือหัวใจหลักสำคัญ... อ่านเพิ่มเติม
บริการ รับซื้อเศษกระดาษ
ติดต่อเรา

มีข้อสงสัย หรือ ติดต่อสอบถาม บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด โทร. 02-415-9917 หรือ ไปหน้า ติดต่อสอบถาม... ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ รับซื้อเศษกระดาษ